Se desexas contactar con nós, podes facelo vía e-mail en lediciascr@gmail.com, na nosa conta de Facebook, no enderezo Rúa do Ril, nº4, entr./baixo - 27880 Burela (Lugo), ou nos teléfonos 982-585698 (Local Social) / 616-995097 (Rocío Rivera)

18.5.11

CONCURSO DE CARTEIS XVII FEIRA DO BONITO 2011

A SOCIEDADE CULTURAL RECREATIVA E MUSICAL "LEDICIA", DE BURELA (LUGO) CONVOCA UN CONCURSO DE CARTEIS CO GALLO DA XXVII FEIRA DO BONITO QUE TERÁ LUGAR O VINDEIRO 6 DE AGOSTO DE 2011 NA EXPLANADA PORTUARIA DALOCALIDADE.

= BASES =

1. Poden participar tódalas persoas que o desexen.
2. Convócase o concurso en dúas categorías:
Categoría A: concursantes ata 14 anos
Categoría B: concursantes maiores de 14 anos
3. O tema debe ter - necesariamente - relación co bonito e/ou co ensalzamento da Feira.
4. O encabezamento do traballo será: XXVII Feira do Bonito, e deben aparecer tamén o lugar e data de celebración da mesma: Burela, 6 de agosto de 2011.
5. A técnica a empregar é libre, pero no caso de traballos que se presenten en soporte informático, deben acompañarse dun exemplar impreso.
6. As medidas para os traballos son:
• Cat. A: 15 x 20 cm., e un máximo de tres cores
• Cat. B: 50 x 65 cm. colorido libre
7. Cada autor pode presenta-los traballos que desexe, vindo estes sen firmar e acompañados dun sobre pechado cos seus datos no interior e a súa categoría no exterior.
8. Os traballos poden entregarse ata o día 14 de xuño de 2011 no Local Social da S.C.R. Ledicia, ben persoalmente (os martes de 13 a 15 horas, ou os mércores de 20:30 a 22:30 horas), ou por correo (Rúa do Ril n° 4 – entr/baixo 27880 - Burela).
9. Premiarase un traballo por categoría; correspondendo o gañador da Categoría A ó programa de man; e o da Categoría B ó cartel anunciador da Feira.
10. Os premios consistirán en obsequios representativos da Feira e entregaranse o día de celebración da mesma.
11. Tódolos orixinais quedarán en poder da S.C.R. Ledicia.
12. A participación neste concurso implica a aceptación das presentes bases.

¡¡ GRAZAS POLA VOSA PARTICIPACIÓN !!

No hay comentarios: